มูลนิธิ Cimbria Foundation

นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 คณะผู้บริหารและครู รับมอบงบประมาณจากคุณวิชญาดา คงกะพันธ์ ตัวแทนมูลนิธิ Cimbria Foundation เพื่อนำไปใช้ในโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายทวีศักดิ์ พึ่งบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญและคณะครูร่วมรับมอบงบประมาณสนับสนุนครั้งนี้

สอบถามได้ค่ะ