t32

นายฐาปกรณ์​ ใจสะอาด

Email address
thapakorn190@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
การงานอาชีพ
หมายเลขโทรศัพท์
0864097098​
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
16/07/1987
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
5/5​ เทศบาล7​ซอย​1​หน้า​สนามกีฬา​ ต.สระแก้ว​ อ.เมือง​ จ.สระแก้ว​
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ปริญญาตรี
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ม.1
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
เศรษฐกิจพอเพียง


Facebook Comments