t30

นายบัณฑิต บุญเลิศ

Email address
bandit23102310@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
วิทยาการคำนวณ
หมายเลขโทรศัพท์
0624520306
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
23/09/1988
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
7หมู่6ต.ตระกาจอ.กันทรลักษ์จ.ศรีสะเกษ
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ป.6
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
หัวหน้าสายชั้น ป.6
หัวหน้าลูกเสือสามัญ
หัวหน้าโครงการระบบรักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ระบบไฟฟ้าและประปา
เจ้าหน้าที่ระบบอินเตอร์เน็ทและกล้องวงจรปิด
เจ้าหน้าที่ระบบประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

Facebook Comments