ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) BANMAHAJAROEN

Email
mahajaroen@sk1edu.go.th

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ

ที่อยู่ :หมู่ที่   1   บ้านทุ่งมหาเจริญ
ตำบล :ทุ่งมหาเจริญ
อำเภอ :วังน้ำเย็น
จังหวัด :สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :27210
โทรศัพท์ :037542269

แผนที่โรงเรียน

Facebook Comments