หน้าแรก

Slider

ข่าวสารและกิจกรรม

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 0625295499
OPEN

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

ผู้บริหาร ครู นักเรียน แสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

ผู้บริหาร ครู นักเรียน แสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

นับจำนวนนักเรียนโดยบุคคลภาายนอก

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานร่วมกับชุมชน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

ผู้บริหาร ครู นักเรียน แสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

ประชุม ITA ต่อต้านการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

ผู้บริหาร ครู นักเรียน แสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

ประชุม ITA ต่อต้านการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

ประชุมร่วมมือกับพัฒนาสังคมจังหวัด

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

ผู้บริหาร ครู นักเรียน แสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
ภาษาไทย
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
ภาษาอังกฤษ